Meny

Väse ungdomskör

Kör för ungdomar från 13 år och uppåt

Vi anpassar oss till rådande omständigheter och följer Folkhälsomyndighetens direktiv. Stora delar av verksamheten påverkas men vi stänger inte ner. På församlingens förstasida, i kalendariet och våra sociala medier uppdaterar vi reglelbundet med information om verksamheten.

Läs mer här: Aktuell information

Kom och sjung med Väse ungdomskör. Du behöver inte ha körvana, vi hittar repertoar tillsammans

Kontakt: Kantor birgitta.ekangen@svenskakyrkan.se 

054-14 19 76, 070-316 20 26