Karlstads pastorat

Prata med oss

Kontakt

Karlstads pastorat Besöksadress: Västra Kyrkogatan 3-5, 65224 KARLSTAD Postadress: Västra Kyrkogatan 5, 65224 KARLSTAD Telefon: +46(54)141400 E-post till Karlstads pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Unga ledare - låt äventyret fortsätta

Som ung ledare kan du få världens utbildning som du har nytta av hela livet! Lär dig om grupper, strategier, lek och massa annat nyttigt. Samtidigt som du har ruskigt roligt!

Du som nyligen konfirmerats har nu möjligheten att fortsätta som ungdomsledare nästa läsår. Det enda kravet vi har är att du genomför ledarutbildning Steg 1 under året.

STEG 1 

Steg 1 är en utbildning i grundläggande metoder och troslära. Den första delen i utbildningen genomförs dels på hemmaplan i församlingen utifrån ett gemensamt material och dels genom en utbildningshelg i stiftets regi.

Syftet med Steg 1 är att stärka de unga ledarna i synen på sig själv som ledare och i sitt ledarskap, att förbereda dem på vad uppdraget som ledare innebär samt att ge dem kunskap och praktiska redskap för att kunna genomföra sitt uppdrag så bra som möjligt.

Omfattning: Utbildningen i församlingen. Under den lokala utbildningen avhandlas fem teman. Alla teman avhandlas under en utbildningshelg.

Utbildningshelg: I stiftets regi på Flämslätt stiftsgård utanför Skara.

Innehåll: På den lokala utbildningen tas fem teman upp med grund i det gemensamma materialet som finns tillgängligt på stiftet. Ledarna jobbar praktiskt och teoretiskt med följande teman:

 • Min syn på mig själv och andra
 • Ledarrollen, jag som ledare
 • Metoder kring andakt och gudstjänst
 • Metoder och etik kring lekar

På den gemensamma utbildningshelgen sker en fördjupning i fyra olika praktiska metoder.

SISTA ANMÄLAN: 31 augusti 

STEG 2

Steg 2 är en påbyggnadsutbildning för unga ledare som slutfört Steg 1. Det är en utbildning som ska ge fördjupad kunskap om, och erfarenhet av gruppdynamik, utsatthet i grupper, rolltaganden och ledar- rollen. Här arbetar vi med oss själva och våra egna värderingar för att få kunskap i att leda värdegrundsarbete i barn- och ungdomsgrupper

Syfte: Syftet med Steg 2 är att rusta de unga ledarna med kunskap om hur grupper och rolltagande fungerar, samt få inblick i sitt eget ansvar som människa och ledare och på så sätt öka deras möjligheter att stötta och leda de grupper de möter. De ska få med sig praktiska redskap för att kunna vägleda värdegrundsarbete i de grupper de är aktiva som ledare i. Vidare syftar utbildningen till att fortsätta bygga kunskaper om Svenska kyrkan och om kristen tro.

Omfattning: 1 upptaktsträff tillsammans med Steg 3

2-3 träffar i storgrupp med Steg 2 

Självstudier som innefattar en skönlitterär bok och en film som är relevant för utbildningens tema 

En resa till Oslo.

Innehåll:

 • Människosyn-människovärde
 • Värdegrundsmaterial
 • Utsatthetsperspektiv- grupper, roller man tar och får
 • Solidaritetsfrågor
 • Delande – ett praktiskt exempel på rolltaganden där man får följa ett eller flera människoöden som synliggör effekterna av de roller vi som människor får och tar, tex en vandring i förintelsens spår där man får följa flickan Käthe i Oslo
 • Reflektion och diskussion utifrån det egna ledaruppdraget - Hur kan jag som ledare verka för att utsattheten aldrig får ett ansikte i våra grupper
 • Bibelstudie av exempel från bibeln som hanterar människovärde och utsatthet med utgångspunkt i principen WWJD – What Would Jesus do?

SISTA ANMÄLAN: 31 augusti 

STEG 3  

Steg  3, Livsresan, är en påbyggnadsutbildning för unga ledare som slutfört Steg 1 och Steg 2. Det är en utbildning som ska ge fördjupad kunskap om den egna kyrkan, Svenska kyrkan och andra kristna samfund, en möjlighet att möta andra och erfara att vi är en del av den världsvida kyrkan. Det är också en utbildning som ger tid och utrymme för egen reflektion över den egna livsresan och den egna tron.

Syfte: Syftet med Steg 3 är att skapa tillfällen för möten som de unga ledarna kanske annars inte fått och därigenom skapa möjligheter att växa som ledare, som människa och som kristen. Under Steg 3 får de unga ledarna möjlighet att möta andra kulturer, traditioner, kristna samfund, troende människor men inte minst sig själva. Syftet med mötena är att fortsätta bygga kunskaper om Svenska kyrkan och om att vara ledare, att se på sitt eget liv och sin egen bakgrund i ljuset av andras, att se på sig själv med andras ögon och därigenom bearbeta sin tro och sitt liv.

Omfattning: 
1 upptaktsträff tillsammans med Steg 2.
3 träffar i storgrupp med Steg 3 
Självstudier som innefattar en skönlitterär bok och en film som är relevant för utbildningens tema 
Besök i kyrka/gudstjänst som man inte brukar vara i 
En resa, Livsresan, som skapar möten med andra kristna, andra kulturer, traditioner och den världsvida kyrkan i maj 2016.

Innehåll:

 • Utökad kunskap och vidgat perspektiv om att vara kyrka och församling.
 • Ett växande in i kyrka och församling.
 • Ökad insikt i att kyrkan är jag och jag är kyrkan.
 • Reflektioner runt den egna rollen i församlingen och på vilket sätt man kan bidra som ung medarbetare i den kristna kyrkan.
 • Möten med andra kristna som ger tillfälle att reflektera över hur det är att vara ung kristen i Sverige idag.
 • Reflektioner runt och ökad insikt i att tron spelar roll
 • Reflektioner runt sin egen livsresa, sitt eget liv och sin egen tro.
 • Ökad bibelkunskap

SISTA ANMÄLAN: 31 augusti 

Info Janne Johansson 054-14 19 43.