Några människor går genom en park.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Tips på pilgrimsvandringar i sommar/höst 2024

Kom ut och vandra! Antingen tillsammans eller på egen hand.

5 och 12 juni

Mariebergsskogen, Karlstad
Vi går gemensamt och under tystnad.
Vi möts vid entrén klockan 17.00. Sträckan är fyra kilometer och kvällen avslutas19.30.

Vandringar i övriga Värmland

Kristinehamn 
6 juli

Gemensam pilgrimsvandring längs Skagern mellan Bässebol och Moo Gård, cirka 15 km. Samling kl 9 vid Pekås i Kristinehamn eller kl 9.50 i Bässebol. Detta är en del av Pilgrimsleden ”Skagern Runt”. Medtag fika och sittunderlag. 

7 september

Start kl 10 på Dyröns parkering, går vi Dyröns vandringsled tillsammans. Den är cirka 5,5 km. Medtag fika och sittunderlag. Räkna med ca 4 timmar.  

På egen hand

Man kan även gå Dyröns vandringsled och Prästleden på egenhand. 
Läs mer på Visit Värmlands hemsida
Dyröns naturreservat

Prästöleden 

14–15 september

Pilgrimsvandring mellan Björneborgs kyrka och Ölme kyrka. Tider ej fastställda ännu. Dag 1 vandring mellan Björneborg och Kristinehamn, cirka 14 km. Övernattning i församlingshemmet i Kristinehamn. Dag 2 vandring mellan Kristinehamn och Ölme kyrka, cirka17 km. 
Mer information på Facebook-sidan: https://www.facebook.com/PilgrimKristinehamn 

Arvika/Säffle 

Pilgrimsleden Västra Värmland är 208 km lång och går från Lurö till norska gränsen, genom Säffle, Arvika och Eda kommuner. Leden är en del av Olofslederna med riktning mot Trondheim. Den är märkt med Olofssymbolen, som är gemensamt för Norge och Sverige.  
Man kan gå leden på egen hand när man vill. 

Läs mer om Pilgrimsleden Västra Värmland, boenden, matställen, kartor med mera.