Tänkvärda sagor i fastetid

Följ med genom tre tänkvärda sagor och fundera över livet, verkligheten och allt som finns däri. Denna fastetid tar vi hjälp av sagor för att fundera och reflektera.

Fastan är en tid i vårt kyrkoår när vi försöker bli lite mer medvetna om hur Gud är mitt ibland oss, mitt i livet. Och få saker är så bra på att få oss människor att reflektera över livet som en riktigt bra berättelse.

Så denna fastetid 2021 tar vi tre välkända, men tänkvärda berättelser till hjälp. De får vara utgångspunkt för att tänka och samtala om hur man kan förhålla sig till livet.

Saga i fastetid: ”Vår Herre och Sankte Per”

Selma Lagerlöfs berättelse ”Vår Herre och Sankte Per” från samlingen Kristuslegender tar upp den mycket intressanta frågan om hur det kan finnas ett helvete om Gud är god…

Reflektionsfrågor

 • Vad är helvete?
 • Vad kännetecknar Selma Lagerlöfs helvete?
 • När är helvetet? Ett tillstånd man kan fastna i under livet här på jorden?
  Eller ett straff som kommer efter döden?
 • Varför finns det helveten?
 • Hur undviker man att bygga sig ett helvete?
 • Och hur kommer man bort från helvetet?

Bibelljus

Johannesevangeliet 3:16-17

En psalm på temat

Psalm 285

Saga i fastetid: ”Den egoistiska hjälten”

Vad är det som bygger murar mellan oss människor? Och vad innebär det att dela med sig? Dessa teman finns, bland andra, i vår andra tänkvärda saga i fastetid 2021. Lyssna på högläsning av Oscar Wildes saga ”Den egoistiska hjälten”.

REFLEKTIONSFRÅGOR

 • Vad ger oss människor känslan av att höra till, av delaktighet?
 • Vad är isolering?
 • Vad händer när jätten stänger trädgården för barnen och bygger mur för att stänga ute?
 • Vad symboliserar vintern?
 • Vad är det som får jätten att öppna sin trädgård för barnen?
 • Vad tror ni Oscar Wilde vill säga oss med sin saga?
 • Varför tror ni att jag vald just denna saga, just denna fastetid våren 2121?

BIBELLJUS

Markusevangeliet kapitel 10 vers 12- 22

EN PSALM PÅ TEMAT

289 Guds kärlek är som stranden

Saga i fastetid: ”Granen”

Att inte förmå se vad man har mitt framför näsan, att ständigt längta mot något annat, är ett tema i denna vår första saga. Lyssna på ”Granen” av H.C, Andersen.

reflektionsfrågor

 • Vad tycker du sagan handlar om?
 • När tror du granen var som lyckligast?
 • Vad tycker du sagan berättar om livet?
 • Vad tror du H.C. Andersen vill säga oss med sin saga?
 • Har du nångång, precis som granen, först upptäckt att du varit lycklig när den lyckliga stunden du upplevd var slut?
 • Vad tycker du sagan lär oss om minnen?
 • Vad tycker du att sagan säger om att längta?
 • Varför tror du jag har vald att lägga ut denna dystra saga att reflektera över just fastan 2021? 

”Bibelljus”

(ett bibelställe som, kanske, ger en ny dimension åt sagan)
Matteusevangeliet kapitel 6 vers 25-34

En psalm på sagans tema

Psalm nummer 1

FLER SAGOR KOMMER

Under fastans första veckor kommer vi att lägga ut ytterligare två sagor med frågor att fundera över. Håll utkik på facebook och här på hemsidan.

80 (var dag är en sällsam gåva)

TÄVLING

Hitta ännu en psalm som passar till sagans tema!
Mejla ditt psalmförslag till annemette.skovsted@svenskakyrkan.se
Mer info om tävlingen kommer längre fram under fastan.

INTRESSERAD AV STUDIESCIRKEL?

Är du intresserad av att vara med i en samtalscirkel där vi via zoom samtalar om årets sagor i fastetid?
Skicka intresseanmälan till annemette.skovsted@svenskakyrkan.se
Senare, när tiden är spikad, kommer du att få göra en ”riktig” anmälan till Sensus. Just nu vill jag bara kolla om det finns intresse.