Foto: Magnus Aronson/Ikon

Taizemässor, Kronoparkskyrkan

Enkel gudstjänst med böner, bibelord och sånger som sjungs gång på gång i enkla stämmor. Inspirerad av andaktslivet vid klostret i Taizé i Frankrike.

28/1
25/2 Ukrainska sånggruppen, Viktoria Toma och Ivan Bilokin medverkar.
29/3 Obs kl 15:00 långfredagen. Medverkan av Pär Kunze, flöjt.
28/4 Musikmedverkan av Malin Attmarsson och Malva Granath.
26/5 Kronokören medverkar.

Vill du vara med och läsa en bibeltext på ditt språk, spela ett instrument eller lära dej sångerna lite mer? 

Kontakta:
Erika Olsson Hallberg, musiker: erika.olssonhallberg@svenskakyrkan.se