Foto: Sandra Albertus

Stiftsjubileum

Välkommen till en QR-tipspromenad som handlar om något roligt. Två jubileer! Följ koderna genom att använda kameran på en mobiltelefon och hitta skatten.