Ställ ditt barn i kö till Änglagården

Här kan du ställa ditt barn i kö till en plats på Änglagårdens förskola.

Vi tar hänsyn till följande faktorer när vi hanterar vår kö:

  • Datum då barnets placering inkom.
  • Barnets ålder för att kunna skapa goda förutsättningar för barnens utveckling.
  • Syskonförtur.

Om du får plats på en annan förskola meddela oss det så vi kan hålla kön uppdaterad.

De här uppgifterna behöver vi ha om ni vill ställa ert barn i kö för en plats:

INTEGRITETSPOLICY I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, behöver vi ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter. Du samtycker och godkänner följande text genom att skriva "JA" i avsedd ruta i formuläret nedan. "Jag samtycker härmed till att de personuppgifter som jag lämnar i min ansökan om köplats för mitt barn behandlas av Änglagårdens förskola för att kommunicera information om lediga platser, hantera och administrera min ansökan, tillhandahålla kö till förskolan samt förbereda erbjudande om plats på förskolan. Syftet är att förenkla administrationen kring min ansökan samt att underlätta kommunikation mellan mig och förskolan. Mina personuppgifter gallras när jag har meddelat att jag inte längre önskar kvarstå som sökande för mitt barn, om jag har erbjudits plats på annan förskola eller om ansökan om plats avslås. Mer information om Karlstads pastorats behandling av personuppgifter och dina rättigheter finner på länken under formuläret. Har du några frågor om hur vi behandlar personuppgifter på Änglagårdens förskola så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Detta formulär skickas till förskolechef Lise-Lotte Thörnqvist.

Om du vill lämna in din ansökan på papper skriver du ner alla uppgifter ovan och skickar dem till:

Förskolan Änglagården
Ringgatan 32A
653 49 Karlstad