Foto: Jim Elfström /IKON;

Solsångarna, Nyeds församlingshem

Tisdagar kl. 10.30-12.00. En tvåstämmig kör för alla åldrar. Start: 30 januari 2024.

Blandad kör som sjunger olika typer av musik i 1-2 stämmig sång. Lätt svårighetsgrad. Inga förkunskaper krävs.

Vid ett par tillfällen/termin medverkar vi med ett program vid Åsbacka servicehus. Vi sjunger även i gudstjänst samt är med vid jul- och vårkonsert med kyrkokören.

Välkommen till oss!

Kontakt: Anna Rydberg, 054-14 15 07 eller anna.rydberg2@svenskakyrkan.se

 

Om Nyeds kyrka

Nyeds kyrka ligger alldeles intill Molkoms tätort invid Molkomsjön. Det är en röd korskyrka i trä och vacker interiör från 1700-talet. Församlingshemmet ligger på andra sidan stora vägen, lite närmre centrum.

Alster-Nyedsbygdens församling

Församlingen med både landsbygd och tätort som innefattar de vackra kyrkorna i Älvsbacka, Alster och Nyed med församlingshem. Alla är välkomna.

Välkommen till Karlstads pastorat

Svenska kyrkan engagerar många människor i Karlstad. Körsångare, cafégäster, bullbakare, barn och föräldrar, konfirmander, frivilliga, pilgrimer, dansare och många andra. Läs om vår verksamhet här.