Skolkyrkan

Vårt samarbete med skolan och förskolan kallas för Skolkyrkan. Personal från kyrkan går ut till förskolor och skolor och erbjuder samlingar om kristen tro, traditioner och högtider, etik med mera.

Skolorna bjuds även in till julvandring, påskvandring, FN-samlingar, studiebesök med mera i kyrkan.

Kyrkans personal finns som resurs för elever och skolpersonal i krissituationer, exempelvis då en elev eller lärare dör, är svårt sjuk eller har råkat ut för en allvarlig olycka. Vi kan komma till skolan och möta elever och personal där för samtal och stöd. Vi kan också hålla minnesstund i kyrkan eller i skolan.

För information, ring: Charlotte Moberg 054-14 19 57.

Välkomna på en kyrkvisning för barn.

Vad är altare, predikstol och dop?
Hur fungerar en orgel och varför sjunger vi i kyrkan?
Vad betyder korset?

I den här filmen får du se och höra om vad som finns i kyrkan och hur det används. Undrar du över något om kyrkan eller kristendomen?
Skriv till pedagogen Charlotte Moberg i Västerstrandskyrkan: charlotte.moberg@svenskakyrkan.se så ska Charlotte eller en präst försöka svara på dina frågor.