Kyrkan i vården – Resurscentrum

För dig som finns inom den kommunala äldreomsorgen i Karlstad finns en diakon som stöd. Diakonen, Kathy Blomqvist, är placerad på Resurscentrum Rosenbad.

Behöver du någon att tala med?

När man är sjuk kan många frågor uppstå, som: Varför händer detta mig?, Vem vill lyssna på hur jag har det?, och Hur ska det bli nu?.  

Kyrkan i vården i Karlstad och Kathy Blomqvist diakon, finns för den som är patient, anhörig eller personal. Till exempel när det gäller:         

  • Enskilda samtal och själavård
  • Stöd i akuta situationer
  • Anhörig och sorgegrupper
  • Stöd- och reflektionssamtal med personal Samtalen  sker utifrån dina frågor behov  
  • Samtalet sker under tystnadsplikt, är kostnadsfritt och inga journaler förs 

Kyrkan i vården på Resurscentrum är till för dig som vistas på sjukhuset, patienter, personal och anhöriga.

Kathy Blomqvist

Karlstads pastorat

Diakon, Kyrkan i vården, Sjukhuskyrkan, Resurscentrum Rosenbad, Karlstads domkyrkoförsamling