Sinnesrogudstjänster, Norrstrandskyrkan

Söndagarna: 28 januari, 25 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, kl 18.00. Sinnesrogudstjänst är en gudstjänstform som har utarbetats tillsammans med Tolvstegsrörelsen och som bygger på delande och helande.

En gudstjänst mitt i livet. Om du är trött och sliten, känner dig maktlös och vilse, har eller har haft missbruks- eller relationsproblem eller kanske söker en annan typ av gudstjänst än den traditionella kan detta vara gudstjänsten för dig.

Det finns många moment i gudstjänsten som handlar om delaktighet. Vi tänder ljus, skriver förbön och ber tillsammans.

Vill du dela din berättelse eller på annat sätt vara delaktig genom musik eller planering? Eller vill du delta i förberedelserna innan? Hör av dig till diakon Carina Haak, carina.haak@svenskakyrkan.se