Sång- och musikstund, Skattkärr

OBS! Inställt 17/11. Tisdagar 11.00 påMariagården Terminsstart 8 september. Välkomna!

Vi vill gärna ha öppet men byter dag för att inte ha för mycket verksamhet i huset samtidigt.

Babyrytmik, allsång, rytmer och lek. För ditt barn har du den vackraste rösten!
Gamla och nya sånger- och dina favoriter!  Välkommen!

Ingen föranmälan behövs!

Kontakt: Stina Wennberg församlingspedagog   054-14 19 74 
stina.wennberg@svenskakyrkan.se

Vi anpassar oss till rådande omständigheter och följer Folkhälsomyndighetens direktiv. Stora delar av verksamheten påverkas men vi stänger inte ner. På församlingens förstasida, i kalendariet och våra sociala medier uppdaterar vi reglelbundet med information om verksamheten.

Läs mer här: Aktuell information