Renoveringen

Förändringar i Domkyrkan under 1960-talet

Renoveringen

För drygt 50 år sedan renoverades Domkyrkan och många av förändringarna kan tillskrivas arkitekt Kurt von Schmalensee.

Kurt von Schmalensee var född 1896 i Amnehärads församling och blev 1929 stadsarkitekt i Norrköping. En tjänst han innehade ända till 1961.

Som pensionär ägnade han sig åt att restaurera kyrkor. Karlstads domkyrka kontaktade honom efter att ha sett vad han åstadkom i Växjö domkyrka. Man tyckte att han var bra på att bevara det gamla, lösa problem och samtidigt modernisera. Schmalensee besökte Karlstads domkyrka 1961 och tog sig an uppdraget. Dock med några års väntetid.

Enligt ”Karlstads domkyrka” av Harry Nyberg, ville Kurt von Schmalensee först omorientera Domkyrkan i nord-sydlig riktning med huvudaltaret i norra korsarmen. Det innebar en rad problem och tillslut kom man fram till ett annat förslag. Högaltaret flyttades en valvbåge bakåt i kyrkan och centralaltaret byggdes. Ett nattvardsbord av Gotlandskalksten skapades och placerades centralt. Det gjorde att delaktigheten ökade. Ljusinsläppen i kyrkan blev större genom att högaltaret flyttades en valvbåge bakåt och genom att läktarna förminskades, så fönstren åter blev synliga.

Domkyrkan fick helt enkelt ett rörligare gudstjänstliv, rymd och ljus men också närhet.

 

Minnestavlan i vapenhuset är ritad av Kurt von Schmalensee, liksom ljuskronorna i koret och på orgelläktaren.

Han har också ritat stora orgelns ryggpositiv, som för att verka mindre modernt, fick inskriptionen Laudate Deum in Chordis et Organo.

 

Dopfunten, som är i granit och glas från Reijmyre glasbruk, är ritad av Kurt von Schmalensee och kristallkorset som finns över centralaltaret är skapat av Jan Brazda efter en skiss av von Schmalensee.