Foto: Louise Hedberg

Reggio Emilia

Reggio Emilia är inte en färdigskriven pedagogisk metod utan snarare ett förhållningssätt och en livshållning. Karaktäriseras av upptäckarglädje, nyfikenhet, forskariver där man vill förena vetenskap, konst, fantasi, kropp och själ. ”Ett barn har hundra språk men berövas nittinio."

Reggio Emilia är en stad i norra Italien. Efter andra världskriget ville man satsa på framtiden, barnen och skapade en förskoleverksamhet som stod för möjlighet. Bakgrundsgestalten Loris Malaguzzi var förskollärare, barnpsykolog och verkade som barnomsorgschef för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. Han såg pedagogiken som föränderlig och att den skulle följa samhällets ständiga förändringar.
Vi ser verksamheten i Italien som något att inspireras och lära av.

”Ett barn har hundra språk men berövas nittinio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten och fantasin, vetenskapen och fantasteriet, det inre och det yttre görs varandras motsatser”.

Loris Malaguzzi

Reggio Emilia står för en barnsyn där man ser barnet som rikt och kompetent. Det är ett barn som möjligheten att uttrycka sig på många olika sätt, om vi vuxna lär oss att lyssna på alla de olika sätt barnet talar på.
Varje barn är unikt, sitt eget sätt att vara, att tänka, att lära och alla har vi egen historia.