Foto: Sandra Albertus

Pilgrimer och Domkyrkan

Pilgrimsleden som passerar Domkyrkan leder vidare mot Trondheim och Nidarosdomen

Pilgrimer och Domkyrkan

Aposteln Jakob den äldre, en av Jesus lärjungar, Jakob, son till Sebedeus, är den som senare blir Spaniens skyddshelgon, Santiago. Jakob var den förste av apostlarna som led martyrdöden. Han verkade i Jerusalem, Samarien och Spanien. År 44 blev han halshuggen av Herodes Agrippa. År 813 e.kr sägs det att hans grav upptäcktes. Jakob hade avrättats i Jerusalem, men man ansåg att hans kvarlevor förts till Spanien. Snart strömmade pilgrimer till från alla håll och Santiago de Compostela är än idag ett stort pilgrimsmål.

Som attribut har Jakob en pilgrimssnäcka. Den användes som vattenskopa och tallrik. En symbol för att han tog avstånd från jordiska ting och för pilgrimsfärd.

Pilgrim
Ordet pilgrim kommer av latinets peregrinus och betyder främling. Pilgrim är en människa som gör en resa till ett religiöst mål. Kanske för att få inre förändring och utveckling. Att lämna det kända för det okända. En pilgrimsvandrare använder sig ofta av sju begrepp; långsamhet, frihet, andlighet, enkelhet, delande, bekymmerslöshet och tystnad.

Domkyrkan och pilgrimer
Vikingakungen Olav II Haraldsson helgonförklarades år 1031 och är begraven i Nidarosdomen i Trondheim. Han blev nordens första helgon. Pilgrimsleden som går förbi Domkyrkan följer Klarälven och går via Dalby och Trysil upp till Trondheim och Nidarosdomen.

Symbolen för en pilgrimsled som går till Trondheim är Sankt Olofskorset kombinerat med Sankt Hanskorset. Sankt Hanskorset ses idag ofta på vägskyltar med betydelsen sevärdhet. Det används också som ett kommandotecken på vissa tangentbord. Från början markerade Sankt Hanskorset Johannes döparens dag i almanackan.

I Domkyrkans sakristia finns en bit av pilgrimstapeten, en 40 m lång bonad, broderad på linneväv med ullgarn, som skildrar Pilgrimsleden från Hammarö till Trondheim. Tapeten finns i sin helhet på Utmarksmuséet i norra Värmland.

På Domkyrkans södra läktare finns två ljuskronor med snäckformade ljushållare. Kanske har de med aposteln Jakob, son till Sebedeus och pilgrimssnäckan att göra.