Pakistanprojektet

Svenska Kyrkan och Svenska Missionskyrkan har ett gemensamt missionsprojekt i Pakistan sedan ett antal år tillbaks. Projektet stöds av SIDA vilket innebär att för varje krona projektet satsar så satsar SIDA fyra gånger mer. Projektet samarbetar med Raiwinds Stift (Lahore) och Christian Study Centre, CSC. I dagsläget är vi huvudsakligen engagerade i Talitha Kumi Welfare Centre. Tillsammans med CSC som arbetar med relationen mellan kristna och muslimer, kommer vi att engagera oss i ett forskningsarbete som behandlar relationen mellan minoritetsgrupper och muslimer.

Talitha Kumi's mål är:

1. Träna kvinnor att bli ekonomiskt oberoende.

2. Få kvinnor medvetna om deras lagliga rättigheter och familjelagarna.

3. Möjliggöra för kvinnor att möta 2000-talets utmaningar.

4. Möjliggöra för dem att lära sig olika yrken och utrusta dem för att marknadsföra sina produkter.

5. Göra det möjligt för kvinnor att besegra våld mot kvinnor och speciellt sexuellt våld och barnmisshandel.

6. Att fostra kvinnor andligt och teologiskt.

7. Att förse behövande med rättshjälp.

 

Aktiviteter i Kronoparkskyrkan

Kronoparkskyrkan har en egen Pakistangrupp, kallad PKG, som kommer att på olika sätt engagera oss andra i vad som händer och vilka insatser som behövs. Är du intresserad av att vara med så tar du kontakt med någon av oss i kyrkan så skall vi slussa dig vidare. Ordförande för PKG är Christina Sandén.

 

Skänk en gåva

Du kan hela året sätta in en slant på PG:773 43-2. Märk talongen: Pakistan!