Foto: Magnus Aronson /Ikon

Om kristen tro

Tron växer när den delas. Du kan utforska din tro på flera sätt. Ring gärna så pratar vi om var dina frågor kan få utrymme.

Om tro och liv - Öppna bibelsamtal i Församlingshuset

Vill du samtala om tro och liv? Mässa i Domkyrkan kl 18.00 och möts vi i församlingshuset där vi samtalar och fikar. Kvällen avslutas kl 20.00 Jämna torsdagar: 21/9, 5/10, 19/10, 16/11, 30/11.

Två olika par glasögon ligger på en bibel.

Bibelsamtal i Vikenkyrkan

Tisdagar jämna veckor klockan 14.00-15.30 under höstterminen och läser Markusevangeliet tillsammans. Ingen anmälan, inga förkunskaper behövs. Enkelt fika. Välkommen. Start 19 september 2023.

Jourhavande präst pratar i mobiltelefon med bibeln uppslagen framför sig.

Bibelstudier i Västerstrandskyrkan

En torsdag i månaden kl 17.30-19.00. Startar under hösten.

Livsstegen - 12 steg till inre hälsa - obs framflyttad pga sjukdom

Självhjälpsprogram i grupp enligt Olle och Fontani Carlssons bok Livsstegen - 12 steg till inre hälsa. Västerstrandskyrkan. Denna grupp har tyvärr skjutits på framtiden på grund av sjukdom. Håll utkik efter starten som troligen blir till våren 2024.

Samtal inför söndagen

Torsdagar 16.45-17-45, samtal kring söndagens bibeltexter. Start 14 september i Kronoparkskyrkan. Välkommen.