Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Karlstads pastorat Besöksadress: Västra Kyrkogatan 3-5, 65224 KARLSTAD Postadress: Västra Kyrkogatan 5, 65224 KARLSTAD Telefon: +46(54)141400 E-post till Karlstads pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Om Herrhagskyrkan

I stadsdelen Herrhagen ligger kyrkan mitt i byn. En lättillgänglig tegelkyrka som rymmer mycket aktivitet och många människor.

Adress: Herrhagsgatan 31, 65222 Karlstad.  
Sittplatser: I kyrksalen får det plats 250 personer.
Lokalerna är handikappanpassade och lättillgängliga. Det finns handikapptoa både i markplan och källarplan. En hiss finns också som går ner till källarplanet. Rum för förberedelser finns.
Café: I caféterian finns plats för 60 personer.  Det finns även kyl, kaffebryggare och möjlighet att låna porslin och bestick.
Uthyrning: Kontakta expeditionen 054-14 14 00
Kontaktpersoner: Vaktmästare Hanna Claesson, 054-141972. 

Panorama - se kyrkan som om du var där

Klicka på bilden för att öppna panoramat.

Klicka på bilden för att öppna panoramat.

HISTORIK OM KYRKAN

Herrhagskyrkan, uppförd 1972, har en enhetlig exteriör med massivt murverk av brunrött tegel. Byggnaden har en stark horisontal arkitektonisk verkan med platt tak. Fasadernas murverk bryts upp av smala lodräta fönster och krönen trappas av på olika nivåer, vilket ger en stark vertikal effekt. Byggnadens formgivning är lågmäld till sin karaktär. Den arkitektoniska bearbetningen av kyrkan är konsekvent genomförd i hela byggnaden och materialvalet är tidstypiskt.

Ingång till kyrkan sker från gångstråket mellan Herrhagsgatan och det närliggande butikstorget. Kyrkans två entréer och fönster utgörs av bruna aluminiumpartier. Vid vissa fönster har även över- och underliggande partier klätts in med aluminium för att förstora fönsterpartierna och bryta upp murverket. Kyrkorummets fönster mot söder har knottrigt, frostat glas. Kyrkans murkrön har plåtbeklätts liksom entrépartiernas övre del. Den plastmålade plåten har idag en beige kulör. Ett latinskt kors pryder murkrönet vit koret, som är kyrkans högsta punkt.

Kyrkorummet har ett rektangulärt långhus med rakt avslutat korparti. I kyrkorummet, salen och foajen är det brunröda teglet det dominerade väggmaterialet. Teglet är murat i löpförband med 1/2-stens förskjutning. Vid sidoskeppet har de bärande betongpelarna målats i grått. Innertaket i kyrkorummet är klätt med vitlaserad, spontad panel. Golven i kyrkorummet, salen och foajen är belagda med sintrade, brunröda plattor. Samtliga innerdörrar i kyrkan är klädda med betsad furufaner och har karaktäristiska parallella och vertikala skåror.

Kyrkobyggnaden externt och internt

Kyrkans arkitekt är Janne Feldt. Kyrkan är byggd av rött tegel och är kombinerad med församlingslokaler. Kyrkorummet har en intressant takkonstruktion som höjer sig över altaret och kyrkorummet går att avdela till samlingslokal för gruppverksamhet. Över altaret hänger en vävnad av textilkonstnärinnan Ethel Halvarsson. Den föreställer de fyrhanda sädesåkrarna.

Glasmosaikfönster

Ett fönster av glasmosaikoch med motivet Andens duva finns mitt emot dopfunten. Det fönstret är komponerat av glaskonstnären Erik Johansson efter ritning av konstnären Oscar Jonsson.

Votivskepp

Ett votivskepp i koret har skänkts av syskonen Elinder som hade sitt hem på Herrhagen vid hamnen.

Kyrksilver och orgel

Kyrksilver och brudkrona är gåvor från enskilda och arbetskretsar. Arbetskretsarna har gjort betydande och bestående insatser inom området och kyrkan.Kyrkorgel, brudkrona, kyrksilver och altarljusstakar har förverkligats genom gåvor från arbetskretsar, enskilda och kyrkoråd. Kyrkorgeln är utförd av Magnussons orgelbyggeri, Göteborg.

Kyrkklocka

Kyrkklockan bär inskriptionen ”Ära vare Gud i höjden”.

I kyrkorummet är takhöjden betydligt högre än i församlingsdelen. Kyrkorummet kan utvidgas genom att vikväggen, i klarlackad fura, mot församlingssalen dras åt sidan. Kyrkorummet har en karaktäristisk takkonstruktion som höjer sig stegvis från bakre väggen mot koret. Takkonstruktionen har en inbyggd belysning i form av lysrör. Taken i salen respektive kyrkorummet har olika lutning. Motfallstaket möts vid vikväggen. För att rummen skall kunna nyttjas var för sig har de separata ingångar från foajen.

Koret är placerat i kyrkorummets västra del, vilket bryter den traditionellt liturgiskt viktiga riktningen med kor och altare i öster. Norr om korpartiet finns ett mindre sidoskepp för kör och orgel med fönster mot en kringbyggd gård, ett mindre atrium. Innergården ger ett vackert ljus till bl a kyrkorummet i anläggningens sydöstra del. De vertikala fönsterbanden vid kyrkorummets södra långvägg bidrar till ytterligare ljusinsläpp, liksom det högt upp i koret placerade glas-mosaikfönstret med motivet Andens duva. Kyrkans altarbord, predikstol, orgel, dopfunt och psalmbokhylla är alla utformade i grålaserad fura. Samtliga inventarier är flyttbara för att öka rummets flexibilitet. Altarbordet är centralt placerat i det västvända koret. Altarets textilier består av altardukar och ett altarbrun. Altarbrun är utförd av textilkonstnärinnan Ethel Halvarsson liksom vävnaden på väggen bakom altarbordet och kormattan. Vävnaden på korväggen har motivet de fyrhanda sädesåkrarna (Jesu liknelse om såningsmannen som gick ut för att så). Kormattan i rölakan med växtmotiv harmonierar i färgsättningen med korvepan. På altarbordet finns ett altarkrucifix i form av en korsfäst Kristusgestalt, två ljusstakar och en blomvas i mässing.