Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Karlstads pastorat Besöksadress: Västra Kyrkogatan 3-5, 65224 KARLSTAD Postadress: Västra Kyrkogatan 5, 65224 KARLSTAD Telefon:+46(54)141400 E-post till Karlstads pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tänket i Barnens Katedral

Vad får det för konsekvenser om vi tar Jesus ord om barnen på allvar? Det är en av frågorna som kommit att prägla verksamheten här. Läs mer om hur vi tänker.

Barnet har vi inom oss

Vilka konsekvenser får det för kyrkan, om den tar Jesus ord på allvar? – Låt barnen komma till mig, och hindra dem inte… Det är en av frågorna som ständigt återkommer i det pågående byggandet av Barnens Katedral här i Karlstad. Med barnet som förebild har ett förnyat sätt att tänka och arbeta vuxit fram. Och barnet är inte åldersbestämt. Barnet har vi inom oss, var och en…

Historien om katedralen

2 oktober 1999 invigdes Barnens Katedral i Karlstad. En av fyra distriktskyrkor i Norrstrands församling hade fått uppdraget att driva projektet Barnens Katedral. Det innebar startskottet för ett helt nytt arbetssätt där barnens behov, upplevelser och delaktighet får stå i centrum för så gott som all verksamhet, från spädbarnsrytmik till söndagsgudstjänst.
Uppdraget hade formulerats av kyrkoherde, kyrkoråd och berörd personal. Namnet hämtade vi från en kyrka i Tammerfors i Finland där man tidigare också varit på besök.

Aktiv från början

Kroppkärrskyrkan, en distriktskyrka byggd 1973, var sedan starten en mycket aktiv kyrka vad gällde barn- och familjearbete. Så i början av 90-talet utökades antalet platser på dagis. Detta kunde innebära färre barn och föräldrar i kyrkans olika verksamher och vi började diskutera hur vårt barnarbete skulle vara utformat i framtiden.

Vi formulerade följande utgångspunkter för vårt arbete:
En kyrka där barnet skulle komma i första rummet!
En församling som verkligen satsade på barnen!

Alla var delaktiga

Det blev en stor utmaning för all personal i kyrkan, och samtidigt mycket spännande. Vi avsatte mer tid för planering och samtal i hela arbetslaget vilket visade sig vara mycket värdefullt. Alla var delaktiga!
Med tiden kunde vi enas om en gemensam värdegrund med barnet som förebild på alla områden, inte bara barn upp till 18 år utan barnet i oss alla.

Idéerna lockar många

Många från hela landet har varit på besök i Barnens Katedral under åren. Detta vittnar om att idéerna om ett förnyat arbetssätt lockar många. Kanske är det så, att vi snart hittar Barnens Katedral runt om i hela landet!