Foto: Sandra Albertus

Tympanonreliefen

Nyhet Publicerad Ändrad

I Domkyrkans vapenhus finns en tympanonrelief från 1960-talet.

Ordet tympanon kommer av grekiskans trumma eller tamburin och innebär i arkitekturen en triangel eller bågformad dekoration ovanför en dörr eller ett fönster.
Ordet relief kommer av franskans ”lyfta upp” och är ofta figurer som upphöjs ur ett plant underlag. I Domkyrkan finns en tympanonrelief i Vapenhuset.
Den kom till vid omgestaltningen 1967- 1968 och har temat "Kristus i människans historia". I mitten finns ett stort Kristusmonogram, bokstäverna X (chi) och P (rho) som är de första bokstäverna i grekiskans, Kristus. Runt om monogrammet finns mindre symbolbilder som alla speglar Kristus i mänsklighetens historia på olika sätt.
Symbolerna är gjorda av konstnären, formgivaren och silversmeden Heinz Decker (1919-2017). Decker var intresserad av religiös symbolik, vilket ofta syns i hans arbeten. Han skapade också smycken, bestick, målade akvareller och gjorde utsmyckningar i textil. Decker finns representerad på muséer och i samlingar både i och utanför Sverige.