Foto: Sandra Albertus

Tegelstenen

Nyhet Publicerad

med årtal ristat med ett finger

I Domkyrkan finns föremål av olika slag. Den här tegelstenen tillexempel.

Stenen har en inskription, 1790, som är gjord med ett finger.

 

Vad hände i Domkyrkan 1790?

Jo, den 8 mars 1790 godkände Gustav III omgestaltningen av Domkyrkans kor.

Harry Nyberg berättar i boken Karlstads domkyrka ”Under maj och juni 1790 skulle rivningsarbetena göras, under sommaren skulle korväggen muras upp liksom övriga murningsarbeten och hösten skulle bli torktid.”

Kanske har stenen använts i samband med byggandet av den korvägg som på 1960-talet flyttades en valvbåge åt öster. Stenen kan ha återfunnits på 1960-talet och sparats som ett minne. Kanske är den lokalt tillverkad under 1700-talet på Djäknefältet eller Kanikenäset?

Enligt en kungörelse från 1691 ska en tegelsten ha måtten, 288 × 139 × 74 mm. Måtten gällde fram till 1930-talet och stämmer bra på Domkyrkans tegelsten.

Bristen på skog gjorde att skattelättnader erbjöds för dem byggde i sten. Tegelproduktionen ökade därför under 1700-talet och teglet blev också effektivt vid bekämpningen av stadsbränderna. Tegel blev snart det viktigaste byggmaterialet i Sverige och med läskunnigheten kom instruktionsböcker som skrevs och spreds över landet.

I Karlstad protesterades det länge emot att bygga hus i ”sten”, men efter branden 1865 blev det annorlunda. Rådhuset, gymnasiet, residenset, stadshotellet, ja alla samhällsviktiga hus, byggdes av sten.