Foto: Sandra Albertus

Stenen

Nyhet Publicerad

I centralaltarets golv ligger en inmurad sten

Den rödbruna stenen som ligger i centralaltarets golv, är en tackgåva från Sydafrika för ekonomisk hjälp från Karlstads stift att bygga en kyrka i Johannesburg. Det innebar också ett stöd från stiftet i kampen mot apartheid. Stenen togs emot 1965 och lades ner vid centralaltarets byggnation 1967-1968.