Foto: Sandra Albertus

Predikstolen

Nyhet Publicerad Ändrad

Domkyrkans vackra predikstol är ritad av arkitekten Erik Palmstedt

Predikstolen stod färdig 1794 och var en del av den omgestaltning som gjordes 1792-1794 av arkitekt Erik Palmstedt. I predikstolens tak syns en duva, och på korgen budorden och korset, som representerar Gamla och Nya testamentet, omslutna av en lagerkrans. Ljusstaken är skänkt till Domkyrkan av Palmstedt vid hans son, Carls födelse. Denne Carl räknas som grundaren till Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Att alla kyrkor ska ha en predikstol har sitt ursprung i 1571 års kyrkoordning och reformationen då förkunnelsen kom att få en central roll. Predikstolen i Domkyrkan används vid huvudgudstjänster på söndagar då dagens bibeltexter får sin utläggning enligt kyrkoårets indelning.

Foto: Sandra Albertus