Pilgrimsvandra som en del av den stora vandringen Walk for future

Nu pågår Pilgrim's Walk for future. En pilgrimsvandring för klimatet från Vadstena till Glasgow med mål FN:s klimatmöte 1-12 november 2021 (COP26). Du kan också vara med! Vi gör pilgrimsvandringarna här i vårt närområde som en del av den stora vandringen.

Vandringarna

Den utrustning du behöver är lämpliga kläder och skor efter väderlek + vattenflaska.

Ingen föranmälan. Vi vandrar i alla väder!

Vi håller givetvis avstånd, visar hänsyn och stannar hemma om vi är sjuka

Tisdagar, ledare från Norrstrands församling:

24 augusti , Hammars udde

Klockan 17-19. Träffpunkt Hammarö kyrka. Ca 3 km vandring.

31 augusti, Kronoparken–sjön Alstern–Långenäs

Klockan 17-19.30. Träffpunkt Kronoparkskyrkan. Ca 7 km vandring. Ta gärna med matsäck! Vi tar paus vid sjön Alstern.

7 september, Alsterdalen

Klockan 17-19. Träffpunkt Alsters herrgårds parkering. Vandring ca 4 km.

Kontakt: Eva-Lott Isaksson: 054-14 19 01,  eva-lott.isaksson@svenskakyrkan.se

Onsdagar, ledare från Vikenkyrkan, Karlstads domkyrkoförsamling:

15 september, 22 september, 29 september, 6 oktober

Mariebergsskogen.
Klockan 17-19. Träffpunkt Stora entrén till Mariebergsskogen. Vandring ca 3,5 km.
Kontakt: Margit Henriksson: 054-14 15 39,  margit.henriksson@svenskakyrkan.se

Om pilgrim's walk for future

Pilgrim’s Walk for Future är en gigantisk manifestation på nästan 200 mil där alla kan delta. I 100 dagar pilgrimsvandrar människor genom Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Färden över vattnet kommer ske med båt. Här kan du läsa allt om Pilgrim's walk for future

Delta i Sveriges största pilgrimsvandring för klimatet du också genom gå med i en eller flera av dessa korta dagsvandringar - som en bit av den långa vandringen. Vi redovisar varje steg vi tar i gruppen. De kommer att läggas till Pilgrim's Walk for Futures globala stegräknare. 

Vi vandrar i tystnad, gör stopp längs vägen där vi får möjlighet att reflektera över våra egna liv och de avtryck vi gör på planeten.

Så här skriver vandringsledaren Eva-Lott Isaksson om Pilgrim's walk for future här på hemmaplan:

Hur långt är vi beredda att gå för en hållbar planet? Delta i Sveriges största pilgrimsvandring för klimatet! Var med och dagsvandra en bit av den långa vandringen.

Vi lever i en mycket människocentrerad kultur. När mänsklighetens exploatering av jorden och jordens resurser nu hotas alldeles särskilt, behöver vi ett nytt seende. Hur skall vi förhålla oss till förmån för naturen? Hur skall vi vandra på jorden - hur skall vi leva för att minska vår påverkan på en redan utsatt planet?

Just nu pågår Pilgrims Walk for Future. En pilgrimsvandring för klimatet. Från Vadstena till Glasgow. Vandringen startade i Vadstena under sommaren och är framme i Glasgow för klimatmötet i 1-12 november 2021.

Pilgrim’s Walk for Future är en gigantisk manifestation på nästan 200 mil där alla kan delta. I 100 dagar pilgrimsvandrar människor genom Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Färden över vattnet kommer ske med båt.

Att vandra för klimatet är både en möjlighet att fundera på vår egen omställning till ett liv präglat av inre och yttre hållbarhet OCH ett sätt att påminna andra om att vi behöver möta klimatkrisens utmaningar här och nu tillsammans. Genom att delta i Pilgrim's Walk for Future kan vi tillsammans skapa hopp, engagemang och få mer kunskap. Tillsammans är vi en enad motståndsrörelse och samtidigt gör vi en inre pilgrimsresa där vi hinner reflektera över våra egna liv. En livsviktig vandring fylld av både allvar och hopp!

Följ med på våra lokala vandringar som är en del av den stora vandringen och del av ett större sammanhang! Vi redovisar varje steg vi tar. De kommer att läggas till Pilgrim's Walk for Futures globala stegräknare.

Vi vandrar här i närmiljön. Oavsett plats och längd är vandringen en möjlighet för oss att sätta igång vår personliga resa mot ett hållbarare liv. Välkommen att vara med och skapa hopp.