Foto: Sandra Albertus

Oblatjärnet

Nyhet Publicerad

Förr i tiden gjorde församlingen egna oblater

Under kristendomens första århundraden bröts vanligt bröd och delades vid mässan, men bruket förändrades under tidens gång. Oblaten behövde vara färsk och ren och under medeltiden började oblatjärn användas. Sysslan att tillverka oblater blev ofta klockarens uppgift och kanske förvarades råvarorna i tiondeladan bredvid kyrkan. Sedan 1910 görs oblaterna på Ersta diakonisällskap, dit ett elektriskt järn köptes från Tyskland året innan vilket möjliggjorde produktion.

Domkyrkans vackra oblatjärn har motiv av den uppståndne Kristus och kapacitet att tillverka 15 oblater i taget.
Den 1 oktober 1719 drabbades Karlstad av den stadsbrand, som gjorde att Domkyrkan flyttades från platsen vid älven upp till Lagberget. Hur gammalt är då Domkyrkans oblatjärn? På dess handtag står just årtalet 1719.

Oblatjärnet var ett bruksföremål, men ett viktigt och nödvändigt sådant och kanske är Domkyrkans oblatjärn ett av de föremål som räddades undan lågorna vid branden 1719.