Foto: Sandra Albertus

Nummer 3

Nyhet Publicerad

I kyrkkistan förvarades kyrkans silver, men nu söks ett instrument, inte det största, det med en lyra. En lite mindre orgel i koret är nummer fyra.