Foto: Helen Oscarsson

Västerstrandskyrkans öppettider juni-augusti

Nyhet Publicerad Ändrad

Under sommaren är kyrkan öppen en dag i veckan samt i samband med gudstjänster.

Västerstrandskyrkan är öppen för ljuständning och samtal: 
Onsdagar klockan 17.00-19.00 under juni - augusti. 
Söndagar i samband med gudstjänster. 

Välkomna!