En klubba ligger på en psalmbok på bordet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kungörelse

Nyhet Publicerad

Kyrkofullmäktige i Karlstads pastorat sammanträder måndagen den 10 juni kl. 18.30 i Församlingshuset, Västra Kyrkogatan 5, Karlstad. 

Ärendelista och handlingar finns tillgängliga på pastoratsexpeditionen våning 1, Västra kyrkogatan 5, Karlstad

Ärendelista och handlingar finns tillgängliga på pastoratsexpeditionen våning 1, Västra kyrkogatan 5, Karlstad, senast en vecka före sammanträdet. 
Kungörelsen finns då anslagen på pastoratets anslagstavla. 

Välkommen.