En kaffekopp står bredvid en datormus på ett skrivbord. En kvinna som antecknar syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kungörelse

Nyvalda kyrkofullmäktige för mandatperioden 2022-2025 i Karlstads pastorat sammanträder måndagen den 6 december 2021, kl. 18.30 i Församlingshuset, Västra Kyrkogatan 5, Karlstad.  

Kungörelse

Nyvalda kyrkofullmäktige för mandatperioden 2022-2025 i Karlstads pastorat sammanträder måndagen den 6 december 2021, kl. 18.30 i Församlingshuset, Västra Kyrkogatan 5, Karlstad.  

Ärendelista och handlingar finns tillgängliga på pastoratsexpeditionen våning 1, Västra Kyrkogatan 5, Karlstad, senast en vecka före sammanträdet. Kungörelsen finns då anslagen på pastoratets anslagstavla. 

Välkomna! 

Doris Eriksson, Ålderspresident