Coronaviruset och Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Du är varmt välkommen till kyrkan! Men var noga med handhygienen och se till att du stannar hemma och tar hand om dig om du är sjuk. Karlstads pastorat följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut.

Kyrkan är en helig plats där gudstjänster, musikevenemang och andra verksamheter är trygga och positiva sammanhang för många. Av omsorg om och med hänsyn till varandra följer och tillämpar vi de rekommendationer och beslut som fortlöpande ges från Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering.

Det kanske viktigaste av alla råd just nu är att stanna hemma om du känner minsta symtom på förkylning; samma sak gäller givetvis kyrkans lokaler, är du sjuk så stanna hemma tills du har kryat på dig. 

VID GUDSTJÄNSTFIRANDE

Just nu behöver särskild hänsyn tas vid gudstjänstfirande.

- Vid fridshälsningen i nattvardsgudstjänsten tar vi inte i hand, men kan på andra sätt hälsa varandra med Herrens frid.

- Vid nattvarden delas bara brödet ut.

Men även den som av olika skäl väljer att sitta kvar i bänken eller tar emot personlig välsignelse under nattvardsfirandet är en del av gemenskapen.
Om du känner dig osäker kan du alltid fråga någon av de tjänstgörande till råds

VAD VAR OCH EN KAN GÖRA

Karlstads pastorat följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär för närvarande att verksamheter till största delen pågår som vanligt. Tänk på:

- Tvätta händerna ofta och noga

- Hosta eller nys i armvecket

- Undvik att handhälsa

- Stanna hemma om du känner någon form av symptom (hosta, halsont, snuva, feber m fl), oavsett om du rest till drabbade områden eller inte.

Vi ber:

Gud, du som är nådens och modets Gud,
vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig
över vår värld och vårt land.
Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft,
med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden.
Särskilt ber vi för alla människor på flykt,
som är i svåra situationer
och med alltför litet skydd för kropp och hälsa.
Vi ber för alla som arbetar i vården.
I nödens tid, låt våra handlingar
vara en del av svaret på våra böner. 

Bön av Martin Modéus, biskop i Linköpings stift