Hjälp till att läsa in julevangeliet på världens olika språk - Help us translate the Christmas gospel

Nyhet Publicerad Ändrad

Ryska, danska, kinesiska, arabiska eller något helt annat. Kan du något annat språk än svenska? Har du en bibel och en stund över? Hjälp oss! Do you speak another language than swedish? Do you have a Bible and a moment to spare? Please help us!

Instructions in english further down.

Vi skulle vilja ha julevangeliet på många olika språk på hemsidan inför julen. Så att så många som möjligt kan lyssna på julevangeliet på sitt eget språk. 

Vi söker röster i alla olika åldrar, klanger, dialekter och erfarenheter. Och har du ingen bibel hemma finns det många bibeltexter att hitta på nätet.

Hur gör jag?

Använd din telefon och läs in Lukasevangeliet kapitel 2, verserna 1-20 som en ljudfil eller röstmemo. Använd det filformat som telefonen spelar in. Det fungerar oftast.

Läs lugnt och tydligt och tänk på att det ska vara några sekunders tystnad före och efter.

Ta ett kort på den som läser och skicka med namn och vilken bibel du läser ifrån.

Skicka in

din ljudfil till louise.albrecht@svenskakyrkan.se.
Hör också av dig till henne om du har några frågor.

 

 

Help us translate the Christmas gospel

We would like to make it possible to listen to the Christmas gospel in many different languages. The more the better. So that people can find the Christmas gospel in their own language.

We are looking for voices of all ages, sounds, dialects and experiences. And if you don't have a Bible at home you can probably find the text online.

How to do this?

Use your phone to record the gospel of Luke, chapter 2, verses 1-20. Use what audio-format the phone uses. It will usually work.

Read calmly and clearly and let there be a few seconds of silence in the beginning and the end.

Take a picture of the reader if you want to and send it together with the audio, your name and which Bible you are reading from.

Send

your audio file to louise.albrecht@svenskakyrkan.se
She can also answer your questions.

De inspelningar vi redan har är:

Franska
Grekiska
Tyska
Italienska
Amarigna (Etiopien)
Rumänska
Sangho


Listan kommer att fyllas på i takt med att inspelningar skickas in.