Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Hit kan du vända dig om du är utsatt eller misstänker att någon annan utsätts för våld

Nyhet Publicerad

Misstänker du våld i din närhet ska du ringa polisen. Stör våldsutövaren genom att knacka på, ringa störningsjouren och göra orosanmälan till socialförvaltningen. Var inte ett tyst vittne, genom att bry dig om och agera kan du rädda liv.

Hit kan du vända dig:

Polisen, 112 i akuta fall, 114 14 i övriga situationer.

Alla Kvinnors Hus Karlstad

Tel 054-183034. Roks är Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. På deras hemsida finner du kontakt med din närmsta lokala jour.

Kvinnofridslinjen

Tel 020-505050  Öppet dygnet runt, kostar inte något, syns inte på telefonräkningen. 

Manscentrum.se

Där kan män söka hjälp om de är en man som misshandlar, alternativt blir misshandlade. 

Brottsofferjouren

Personer kan få stöd för utsatthet av misshandel, olaga hot, sexualbrott, grov kvinnofridskränkning, rån eller stöld. Jourerna finns lokalt. Om det behövs kan även brottsoffer få hjälpinstanser i linje med psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd.

Ring 0200-21 20 19 eller gå in på deras hemsida för att se närmsta kontakt.

Bris

Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barn rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda. Ring 116 111 för kontakt.

Ungdomsmottagningen 

På Umo.se hittar du kontaktuppgifter till samtliga ungdomsmottagningar i landet. De kan bistå med svar kring frågor om bland annat sexuella övergrepp, tobak- och narkotikaproblematik och psykisk ohälsa.

Samtalsakuten och Krismottagning för män

Samtalsakuten och Krismottagning för män vänder sig till dig som är i akut livskris och behöver samtala med en samtalsterapeut och bor i någon av kommunerna Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil och Grums. Vi erbjuder också stöd till den som köper sexuella tjänster, KAST, och vill ändra sitt beteende. KAST vänder sig till alla som bor i Värmland och är över 18 år. Tel 054-540 11 00

Rikskriscentrum

Rikskriscentrums medlemsorganisationer är professionella verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor. Läs mer på deras hemsida.