Foto: Öyvind Lund/Ikon

Grundtempen i kyrkorna blir 19 grader

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkorummen i Karlstads pastorat ska hålla en temperaturnivå på 19 grader när de används. Detta enligt ett beslut i kyrkorådet och syftet är att använda våra resurser på ett mer ansvarstagande sätt genom att spara på el.

Redan sedan tidigare sänks grundtemperaturen i många av våra kyrkorum mellan förrättningar och gudstjänster ända ner till åtta grader. När kyrkorummen sedan används anses ett minimum på 19 grader vara lämpligt.

- Samtidigt som vi tar ansvar för klimatet vill vi självklart att människor ska känna att de kan vistas i kyrkan utan att frysa. Många är överens om att 19 grader är en acceptabel inomhustemperatur men det kan vara bra att ta med en extra tröja eller liknande om man känner på sig att man kan komma att frysa, säger Dan Fredriksson, domprost.