Meny

Förbön i kristid, Domkyrkan

Musik, förbön och ljuständning i Domkyrkan. Vardagar kl 12.00, lördag och söndag kl 10.00. Varje dag fram till 30 april. Varmt välkommen.

Förbön för vårt stift och alla församlingarna och alla människor som lever och verkar här. Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och känner oro och ängslan – för hela vår värld.

Domkyrkan är öppen för ljuständning och egen andakt följande tider:

Mån-fred 9.00-16.00
Torsdag 9.00-19.00
Lördag 10.00-16.00
Söndag 10.00-18.00