Foto: Pixabay

För dig som förlorat en anhörig i covid-19

Sjukhuskyrkan på Centralsjukhuset i Karlstad erbjuder dig som förlorat en anhörig i covid-19 möjlighet att vara med i en samtalsgrupp. Start onsdag 13 oktober. Välkommen.

Att förlora en anhörig är alltid svårt, men omständigheterna kring förlusten kan vara olika.

Pandemin har påverkat många delar av livet, och inte minst hur vi kunna följa och ta avsked av dem som dött i covid-19. Att samtala och dela tankar och känslor med andra personer med liknande erfarenhet kan vara ett stöd i sorgen.

Vi träffas 5 gånger med start den 13/10 varannan vecka kl 17-18.30.
Plats: Centralsjukhuset.
Maxantal: 5 st.
Ledare: Sjukhusdiakon Anna-Karin Berglind och sjukhuspräst Håkan Fhager.

Gruppen startar under förutsättning att smittläget tillåter att vi samlas.
Deltagande är gratis.
Anmälan och frågor till tfn 010-83 15300,
E-post sjukhuskyrkancsk@regionvarmland.se