Foto: Adobe

Epostproblem 26-29/1

Nyhet Publicerad

Idag flyttas vår mailserver upp i molnet och till Microsoft 365. Det kan innebära att våra e-post inte fungerar som vanligt.

Så om du har sökt oss och inte fått svar hör av dig igen på karlstads.pastorat@svenskakyrkan.se eller ring på 054-141400.

Detta kan påverka oss nu 26-29/1 och alltså e-post i första hand.