Foto: Sandra Albertus

Dopet och dopfuntarna

Nyhet Publicerad Ändrad

Domkyrkans dopfuntar kommer från 1700-talet och 1900-talet.

Dopfunten på korets norrsida, kommer ifrån Reijmyre glasbruk och är skapad i granit och glas. Den är ritad av Kurt von Schmalensee och kom till 1968. Dopfunten vid högaltaret är ritad av teckningsläraren Hugo Segerborg och tillverkad 1906. Inskriptionen är ”Låten barnen komma till mig” Det dopställ som används mest står i säkerhetsskåpet i kyrkans norra korsarm. Det är tillverkas 1791, i samband med omgestalningen av kyrkans kor. Till dopstället används en dopskål från 1750 gjord av silversmeden Georg Ernst Went. Motivet är Jesu dop. Skålen är skänkt till Domkyrkan som ett minne av det allra första dopet i kyrkan den 2 juli 1730, samma dag som kyrkan invigdes.
Dopet är ett av två sakrament i Svenska kyrkan. Det andra är nattvarden. Till dopet välkomnas både ung och gammal och det kan ske med bara några få närvarande eller med ett större sällskap. För barndop finns också dopklänningar att låna av församlingen. Genom dopet får den döpte del av Guds löfte om kärlek och beskydd enligt orden i Matteus 28:20 ”Jag är med er alla dagar till tidens slut".