Domkyrkan nu och då

Nyhet Publicerad Ändrad

Hälsning från 1916 års renovering

I tornet finns en stor plansch som elever från gymnasiet gjorde till Karlstads 400- årsjubileum 1984. Även en prototyp över den gamla Domkyrkan som låg nere vid Klarälven står där.

Att en domkyrka byter placering hör till ovanligheterna och bara Uppsala domkyrka har gjort samma resa. Det var efter stadsbranden 1719 som kyrkan slutligen flyttades. Önskan om att byta plats var mycket äldre än så.

Mycket har hänt sedan kyrkan stod färdig på Lagberget 1730. Bara sju år senare förlängdes den i väster med ett torn.

Efter år 1800 flyttades kyrkogården till andra sidan stenbron och 1865 var det åter dags för en stadsbrand. Kyrkans tjocka stenväggar klarade hettan, men taket brann och kyrkklockorna föll.

Under 1900-talet skedde tre renoveringar. Branden gick hårt åt kyrkans inre och den första renoveringen var efterlängtad och fick kyrkan i ett bättre skick. På 1960-talet flyttades korväggen bakåt en valvbåge åt öster och det stora centralaltaret flyttade in. Kororgeln kom till och den stora orgeln förseddes med ett ryggpositiv. På 1990-talet fick kyrkan bland annat skapelsefönstret i vapenhuset, det stora ljusträdet och Uppenbarelsens kapell.

2016 invigdes barnens altarskåp.

Under året som gått har domkyrkoplanen försetts med bland annat nya papperskorgar och bänkar, körsalen har renoverats och ny utebelysning har kommit på plats.

   Vid renoveringen av läktarna på 1960-talet hittades en hälsning från dem som renoverade 1916, ”Läktaren i denna kyrka är ombygd af Engman och Wahlström år 1916. Hälsningar till Eder.” Ovanpå predikstolen finns också många namn skrivna, minnen från de personer som varit med och renoverat Domkyrkan vid olika tillfällen.

Tiden går och Domkyrkan är i ständig förändring, men står sedan 292 år tillbaka stadigt på Lagbergets krön.