Foto: Sandra Albertus

Centralaltaret och nattvarden

Nyhet Publicerad Ändrad

Mitt i Domkyrkan finns det stora centralaltaret från 1967

För drygt 50 år sedan renoverades Domkyrkan och många av förändringarna kan tillskrivas arkitekten Kurt von Schmalensee.
Harry Nyberg, tidigare domprost i Domkyrkan, skriver i boken ”Karlstads domkyrka” att Kurt von Schmalensee först ville omorientera Domkyrkan i nord-sydlig riktning med huvudaltaret i norra korsarmen. Det innebar en rad problem och tillslut kom man fram till ett annat förslag. Högaltaret flyttades en valvbåge bakåt i kyrkan och centralaltaret byggdes. Ett nattvardsbord av Gotlandskalksten skapades och placerades centralt. Det gjorde att delaktigheten ökade. Ljusinsläppen i kyrkan blev större genom högaltarets flytt och genom att läktarna förminskades, så fönstren åter blev synliga.
Domkyrkan fick helt enkelt ett rörligare gudstjänstliv, rymd och ljus men också närhet. Under senare år har mässfirandet i Svenska kyrkan fått allt större betydelse och det firas söndaglig mässa, dvs nattvard vid centralaltaret. Under vardagar firas enklare mässor framförallt i Uppenbarelsens kapell. Nattvarden är en påminnelse om den sista måltiden, påskmåltiden, som Jesus åt med sina lärjungar. När nattvard firas är den en gemenskap med Kristus och varandra över tid och rum. Kristus är närvarande i det som enligt psalm 396 i psalmboken beskrivs som: "Närhet, ljus och ingen utanför, en fattigmåltid, enkelt vin och bröd, en kärleksfest med himmelskt överflöd."