Foto: Vecteezy.com

Beethovens mässa, C-dur

Nyhet Publicerad

18.00, söndag 14 oktober, Karlstads domkyrka

Detta är ett fantastiskt fint exempel på Beethovens musik. Den mindre av de två mässor han komponerade för kör och orkester.

Här får du uppleva stora kontraster i musiken. Allt från storslaget och maffigt till mjukt och stilla. Kören sjunger på latin men det finns ett program för den som vill följa med i musiken.

Mässan är gudstjänstmusik som speglar de olika delarna i en gudstjänst som lovsång, böner och trosbekännelse.