Foto: Sandra Albertus

Barnens altarskåp

Nyhet Publicerad Ändrad

2016 flyttade Barnens altarskåp in i Domkyrkan

"Låt din eventuella pensionsgåva bli ett bidrag så att domkyrkan får ett Barnens altarskåp” så löd en textrad i Kyrkans tidning i juni 2016.
Skåpet, som är tillverkat i Västerås stift, kom på plats lagom till biskop Esbjörn Hagbergs avtackning. Här kan man "leka kyrka" genom att klä sig i präst- och biskopskläder och prova på att utföra kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravning. Barnens altarskåp är rikt på symboler.
Vid barnens altarskåp finns också Domkyrkans egna målarbilder, leksaker och en stor spegel.
Till Domkyrkan kommer många barn och bland annat här får de möjlighet att vara delaktiga i kyrkans liv. Jesus säger "Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte". Och barns andliga utveckling är också ett barns rättighet enligt FN:s barnkonvention.