Foto: Sandra Albertus

Nyfiken på…

Välkommen att upptäcka Karlstads domkyrka genom årets högtider och skeenden! Kyrkopedagog Sandra Albertus leder oss på vandringar bland symboliken och berättelserna i och kring Domkyrkan samt några närliggande byggnader.

Torsdag 9 januari kl. 13 Kyrkfönster

Bibelorden som står på kyrkfönstren i Domkyrkan är över 100 år gamla. Vad står det och vad kan de betyda? Följ med på en kyrkfönstervandring där bibelord och historik varvas med våra egna funderingar.

Fredag 28 februari kl. 13 Församlingshuset

En vandring genom församlingshusets våningar. Vad finns här?

Fredag 3 april kl. 14 Påsken

OBS! INSTÄLLT!
Promenadguidning vid Domkyrkan. 
Vi går tillsammans runt Domkyrkan och funderar på vad vi ser. Vandringen fortsätter via gamla stenbron till Västra och Östra kyrkogården. Ca 60 minuter.
Ingen föranmälan. Kontakt: sandra.albertus@svenskakyrkan.se

Torsdag 28 maj kl. 17 Domkyrkans kyrkogård

En vandring i Domkyrkans historia och de stenar och konstverk som finns runt omkring den.

Torsdag 11 juni kl. 17 Metakapellet

När byggdes Metakapellet och varför? Vad ser vi? En mindre efterföljande vandring på Västra kyrkogården med anknytning till kapellet och Domkyrkan.

Torsdag 6 augusti kl. 16 Kyrkklockor och instrument

Hur ser Domkyrkans kyrkklockor och klockspel ut? Vad står det skrivet på den? Vi tittar också på Domkyrkans instrument.

Lördag 12 och söndag 13 september Kulturarvsdagar

12 september kl 16 Kulturarvsdag vid Metakapellet

Guidning i Metakapellet och östra och västra kyrkogården på temat Kulturarv och bildning. Under vandringen besöks gravplatser med anknytning till bildning och berättande.

13 september kl 13 Kulturarvsdag i Domkyrkan

Guidning i Domkyrkan på temat Kulturarv och bildning. Händelser och berättelser från Domkyrkan som fyllde 290 år den 2 juli. Bibelberättelserna som finns i kyrkorummet. Vilka är de och var ser vi dem?

Fredag 18 september Kulturnatt

Se separat program

Torsdag 29 oktober kl.16 Kyrkans ljus, biskopsstolen och biskopsbänken

Ljus och ljuständning är viktigt i kyrkan. Vad finns det egentligen för olika sorters ljus och när används de? Varför finns det en biskopsstol och en biskopsbänk?

Fredag 20 november kl. 14 Symboler

Vilka symboler finns i Domkyrkan och vad betyder de?

Torsdag 3 december kl.16 Karlstads historia

Domkyrkan kan vara Karlstads äldsta byggnad. Vi berättar Karlstads historia ur Domkyrkans perspektiv.

Torsdag 17 december kl. 16 Julen

Vad hände under julen? Vi berättar julens berättelse med hjälp av Domkyrkans altartavla, krubba och julkalender.


Kontakt: Sandra Albertus, 054-141960, sandra.albertus@svenskakyrkan.se