Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vuxenkör i Västerstrandskyrkan!

Kören övar onsdagar 18.30-20.00. Gemenskap är en av grundstenarna i en kör, vi satsar på att skapa en trevlig och glädjefull atmosfär i kören.

Ny kör startas i Västerstrandskyrkan! 
Kören övar onsdagar 18.30-20.00.

Gemenskap är en av grundstenarna i en kör, vi satsar på att skapa en trevlig och glädjefull atmosfär i kören. 
Vi kommer även satsa på kvalité, utveckla röster och sångteknik, utmana oss med spännande repertoar.
Man behöver inte kunna läsa noter eller ha andra förkunskaper, däremot inbjuder jag till ett samtal och enkel uppsjungning efter intresseanmälan. 

Välkommen att höra av dig TILL kantor Renata Yusupova Karlsson.
Epost: renata.yusupova@svenskakyrkan.se
Telefon: 076 7660110