Musiklek på Mariagården

Inställt ht 20! Nu välkomnar nya 4-5-åringar till musiklek.! Föranmälan krävs. Välkomna!

Vi anpassar oss till rådande omständigheter och följer Folkhälsomyndighetens direktiv. Stora delar av verksamheten påverkas men vi stänger inte ner. På församlingens förstasida, i kalendariet och våra sociala medier uppdaterar vi reglelbundet med information om verksamheten.

Läs mer här: Aktuell information

Nu välkomnar vi nya 4-5-åringar till vår musiklek. Vi sjunger, spelar, rör oss och lär musik tillsammans. Föranmälan krävs och det gör ni via mail eller telefon. Blir vi många så kör vi två grupper i anslutning till varandra. Varmt välkomna!

 

Stina Wennberg

Karlstads pastorat

Församlingspedagog, Väse-Fågelviks församling

Mer om Stina Wennberg

Församlingspedagog