Miljö

Karlstad kyrkogårdsförvaltning är miljödiplomerade enligt svensk miljöbas. Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa påverkan av miljön. Det är viktigt att våra anställda och även våra besökare hjälps åt att arbeta för en bättre miljö.

Tänk på:

* Att sortera avfallet i rätt sopkärl. Det finns ett sopkärl för brännbart och ett för kompost. Vi tar själva hand om komposten och återanvänder jorden som blir.

* Det finns parkeringar utanför kyrkogården. Om du inte har ett giltigt tillstånd för att köra in, lämna bilen utanför, ta en promenad och njut av den vackra kyrkogården. Även risken för olyckor minskar.

MILJÖPOLICY

 • Vi skall ha ett fortlöpande arbete när det gäller utvecklingen av miljöarbetet genom att se på olika lösningar.
 • Vi komposterar allt material som kan komposteras.
 • Vi arbetar för att minska utsläppen i miljön.
 • Genom att informera och utbilda personalen kan vi tillsammans arbeta för att minska på den negativa påverkan av miljön. Vår miljögrupp följer upp verksamhetens miljöarbete för att se hur vi kan bli ännu bättre.
 • Vid inköp av varor och tjänster har vi en inköpsrutin för att se om leverantören följer våra krav ur miljösynpunkt.
 • Vid inköp av nya maskiner strävar vi efter miljöanpassade alternativ.
 • I vår verksamhet använder vi inte bekämpningsmedel.
 • Vid inköp av kemikalier strävar vi efter miljö- eller svanenmärkta produkter.
 • Vi arbetar tillsammans för att minska förbrukningen av vatten och energi.
 • Vi ger våra kunder en möjlighet att återanvända gravstenar som finns på kyrkogården för att minska stenbrytningen i landskapet. För att minska produktionen av sommarblommor arbetar vi för att perenner ska bli en naturlig del av kyrkogården.
 • Vi skall informera besökare och leverantörer om vår miljöpolicy för att fler ska bli miljömedvetna och motverka miljöförstöring.
 • Vi skall följa gällande miljölagstiftning.