Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Medel för insatser mot hemlöshet bland unga finns att söka

Nu finns det möjlighet för dig som är frivilligt familjehem att söka ekonomiska medel från Karlstads pastorat.

Karlstads pastorat har blivit beviljade statliga medel för 2020 som ska användas till församlingarnas arbete med ensamkommande unga vuxna. Insatserna ska hjälpa ungdomarna till bostad och förebygga psykisk ohälsa bland dem.

Nu finns det möjlighet för dig som är frivilligt familjehem att från Karlstads pastorat söka ekonomiskt medel.

Medlen ska finansiera familjehemmet under perioden januari – december 2020. Du söker per person och månad. Fördelningen görs när ansökningarna kommit in. Vi försöker se till så att alla familjehem som söker innan sista ansökningsdag får del av det periodiska understödet. Det innebär att vi nu inte kan säga hur mycket varje familjehem kan få.

Sista ansökningsdagen är 2 november 2020. Utbetalning sker i november.

Ansökan måste lämnas in personligen på expeditionen på Västra Kyrkogatan, eller boka en tid med diakon Miriam Pettersson. Du måste visa legitimation och vara den person som anges på blanketten. Vi accepterar inte bud. 

 

Öppettider på pastorsexpeditionen:
Måndag-onsdag, kl.  08.00-17.00
Torsdag, kl. 08.00-18.00
 Fredag, kl. 08.00-14.00  

Kontaktperson: Miriam Pettersson, 054-14 19 53