Lucka 5: Be en bön om fred

Här hittar du andras ord som du också kan be med i.

Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan
över vad som händer i vår värld,
du som kom till oss vapenlös
men starkare än all världens makt. 

Visa oss och världens makthavare
på vägar att verka för fred och försoning
utan våld och vapen.
Låt din kyrka få vara ett tidens tecken
och använd oss - om du så vill benåda oss. 

Herre, var hos dem som drabbas av terror
och våldshandlingar,
var hos barnen
och förtvivlade mödrar.
Var hos militärbefäl och pojksoldater,
som inte vet av annat än att lyda. 

Herre, kom med vishet till dem
som har att fatta avgörande beslut
som rör hela skapelsens framtid. 

Herre, ge oss fred.
Herre, förbarma dig!

~~Caroline Krook~~

Bön för fred i och omkring Ukraina, 18 februari 2022
Sveriges kristna råd

Heliga treeniga Gud, du som är världens upprätthållare och frälsare. Vi ber för situationen i och omkring Ukraina.
Vi ber om insikt, mod och handlingskraft hos politiker och ledare att gå fredens väg.
Stärk enheten mellan människor, folk och stater. Hjälp oss alla att verka för fred och försoning.
Jesus Kristus, vår befriare, ge våra oroliga hjärtan ro. Kom med din fred.

Amen.

Efter den 11 september 2001

GUD,
hjälp oss leva,
i en värld som vi varken kan behärska eller kontrollera.
Hjälp oss leva med tillit och öppenhet,
trots att vi är skrämda av terrorns kraft.

Hjälp oss leva i kärlek och barmhärtighet,
trots hatets ofrånkomliga närvaro
både i vår värld och i våra egna liv.

Hjälp oss leva i medkänsla med alla som drabbas
av människors ondska och livets oförklarliga mörker.

Gud, hjälp oss leva

Amen

~~Ärkebiskop KG Hammar september 2001~~

LÅT OSS BEDJA
att folkens ledare besinnar sig inför rustningsvansinnet
att fred och rättvisa främjas
att världens resurser omfördelas och främst satsas
på humanitära ändamål, för krigsdrabbade folk,
för flyktingar och nödlidande,
för alla förtryckta
för alla som hindras att få del av det kristna evangeliet
för hela skapelsen

att miljöförstörelsen hejdas,
att människor lär sig rätt förvalta jordens resurser,
att den kristna kunskapen förnyas
att det kristna arvet förs vidare till nya generationer

HERRE, FÖRBARMA DIG ÖVER OSS!

Förbarma dig över hela mänskligheten,
att den inte går under genom förstörelsevapen
och felaktigt använda resurser
Förbarma dig över kristenheten på jorden
och låt ditt folk från olika kyrkor och samfund
finna varann i dig och bli ett vittnesbörd för världen
Väck oss kristna kvinnor i Sverige
så att vi blir verksamma redskap i arbetet för freden.
Öppna våra ögon för din vilja till enhet
och gör oss villiga att låta ditt ljus leda våra liv.

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 1982

Böner från bönewebben

Bönerna som följer här har skrivits av människor på Svenska kyrkans bönewebb. Det är några få av de hundratusentals böner som skrivits där. Om du inte lyckas formulera egna ord för din bön kan du alltid låna några av deras. <3

Gud, när man hör om krig, om attacker och motattacker då undrar man lite om människan har vuxit upp snart?

Vad hjälper det att döda varandra? Borde vi inte veta, för länge sedan, att våld och död inte är lösningen på konflikterna? Snälla Gud, vägled alla jordens ledare, ja, vägled oss allihop, så att vi tar ett steg tillbaka och tänker efter oss och besinnar oss: Vad är det vi vill uppnå egentligen? Och så tänka till, ett steg till: Varför vill vi uppnå det?

Hur kan vi nå en lösning som löser roten till konflikterna? Hjälper det verkligen att sprida rädsla, handlingsförlamning och göda hat omkring sig? Är det verkligen svaret på våra utmaningar som länder och människor står inför?

Gud hjälp oss att få proportioner på saker och ting, och att arbeta mera med konstruktiv konfliktlösning.

För fredlig samexistens, på jämbördiga villkor.

Amen.

Gud jag vill be att du skyddar Ukraina och länder där konflikt råder med din mäktiga hand. Tack för att du bryr dig om oss och att vi alltid kan be till dig. Jag ber att du skyddar dessa länder från fienden och kommer med din frid och fred. I Jesu namn. Amen 🙏

Kära gud

Ibland undrar jag vad som händer i världen. Varför vi gång på gång gör samma misstag som människor innan oss har gjort. Att sen se att ingen lyssnar och minns, det gör en fundersam. Varför händer det inget? Om jag hade kraften att styra över alla hade jag bara bett alla vara tysta och lyssna. Men jag har inte den. Så snälla, välsigna mina medmänniskors öron och munnar så de hör, lyssnar, tar in och berättar deras åsikter och andras.

Du Store Härlige Gode Gud, ge världen lycka, mod och styrka. Vi är många som lever i svåra och jobbiga tider. Vi ger nästan upp hoppet och känner oss ensam. Men så finns du alltid där, tack för allt Gode Gud. Vi älskar dig som du alltid kommer att älska oss. Hallelujah Amen

Gud, ta emot våra böner om fred i Ukraina och ett slut på kriget. Hjälp till fredsavtal där båda parter blir och känner sig som vinnare. Bär Ryssland som ställt till med denna oreda, hjälp Ryssland så de kan känna sig som vinnare då de lämnar Ukraina. Gud tack för det ukrainska folket och dess ledare. Håll om dem så de håller ut tills freden kommer åter till Ukraina. Amen

Tänd ett ljus eller skriv din bön på bönewebben

180 000 böner har skrivits och 294 000 digitala ljus har tänts av människor runt om i världen. På bönewebben kan du skriva dina böneord eller tända ett digitalt ljus för någon du saknar och se det lysa tillsammans med alla andra ljus.