Meny

Kör för F-år 2, Molkom

Torsdagar i Nyeds församlingshem, "Solstrålarna" F-år 2, kören ingår i fr.o m. våren i "Miniorerna". Barnen hämtas på skolan kl. 13.30. Vi slutar kl. 16.30. I barnkörerna i Nyed dansar och sjunger vi med glädjen i fokus!

 Barnkörerna har en central roll i församlingens barnverksamhet. Vi medverkar vid Små- och stora gudstjänster några gånger per år.

5 april, Nyeds kyrka, kl. 11.00 sjunger barnkörerna på Små och Stora-gudstjänsten.

Vi genomför också större projekt såsom Molkoms Lucia och olika temakonserter. Då ofta i samarbete med Alsters barnkör eller vuxenkörerna.

Kontakt: Anna Rydberg 054-14 15 07 eller anna.rydberg2@svenskakyrkan.se