Leta efter QR-koder på Sportlovet

Alla barn är varmt välkomna till Domkyrkan för att leta efter QR-koder under Sportlovet.

Nummer 3

I kyrkkistan förvarades kyrkans silver, men nu söks ett instrument, inte det största, det med en lyra. En lite mindre orgel i koret är nummer fyra.

Nummer 1

På väggen finns serien av vice pastorer och domprostar att titta på, leta vidare efter en nedsmält kyrkklocka som är nummer två.

Nummer 2

Här i montern finns spännande saker att se, nycklarna är en ledtråd till nummer tre.

Nummer 3

I kyrkkistan förvarades kyrkans silver, men nu söks ett instrument, inte det största, det med en lyra. En lite mindre orgel i koret är nummer fyra.

Nummer 4

Att spela orgel är roligt men vem, är det som lagar mat vid nummer fem?

Nummer 5

En råtta som lagar mat, kanske blir det soppa med kex? Leta vidare vid en dopfunt efter nummer sex.

Nummer 6

Några platser finns kvar att hitta ännu, vid biskopsbänken finns nummer sju.

Nummer 7

Trevligt att sitta här, tycker Domkyrkans biskopsråtta, men bakom en pelare gömmer sig nummer åtta

Nummer 8

En liten skatt finns innanför en osynlig dörr precis där du står. Öppna och se efter vad du får. Tack för att du letade i Domkyrkan!