Ledamöter i kyrkorådet 2022-2025

Ordinarie ledamöter
Johnny Boström - (S)                Ordförande
Bengt Kihlström - (POSK)         Vice ordförande
Anita Hall - (C)                           Andre vice ordförande
Gunilla Bernholm - (POSK)
Boel Elow Henckel - (POSK)
Anette Ivarsson - (S)
Johnny Johansson - (S) 
Christina Kjellberg - (POSK)
Lillemor Olsson - (S)
Lena Palmehn - (BA)
Ulf Sandén - (POSK)
Jonas SkjörénLindén - (S)

Olov Edgren - (BA)


Dan Fredriksson, domprost    

Ersättare   
Ulf Adolfsson - (KD)
Anna-Carin Casserlund - (S)
Olov Edgren  - (BA)
Pernilla Edman - (S)
Doris Eriksson - (C)
Andreas Kullberg - (POSK)
Benny Ahremark Persson - (C)
Mikael Sjövall - (S)

Charlotta Hagberg, Kyrkorådets sekreterare
Henrik Lindblom, begravningsombud

S = Socialdemokraterna

Posk = Polistiskt obundna i Svenska kyrkan

BA = Borgligt alternativ

C = Centern

KD = Kristdemokraterna

Vad gör kyrkorådet?

Klicka här så får du reda på vad de arbetar med.