Ledamöter i kyrkorådet

Ordinarie ledamöter
Lina Larhult - (S)                   Ordförande
Bengt Kihlström - (POSK)      Vice ordförande
Doris Eriksson - (C)               Andre vice ordförande

Anette Frisk Andersson - (S)
Anette Ivarsson - (S)
Johnny Boström - (S)
Johnny Johansson - (S) 
Christina Kjellberg - (POSK)
Ulf Sandén - (POSK)
Lena Palmehn - (BA)
Olov Edgren - (BA)
Anita Hall - (C)

Harald Cohén, domprost    

Ersättare   
Benny Ahrenmark Persson - (C)
Marianne Jonasson - (C)
Gunilla Bernholm - (POSK)
Lars Karlsson - (POSK)
Kjell-Åke Lindholm - (S)
Sirje Källu Spångberg - (S)
Ulf Adolfsson - (KD)
Bengt Klingestad - (BA)

S = Socialdemokraterna

Posk = Polistiskt obundna i Svenska kyrkan

BA = Borgligt alternativ

C = Centern

KD = Kristdemokraterna

Vad gör kyrkorådet?

Klicka här så får du reda på vad de arbetar med.

 BETATEST