Foto: Sandra Albertus

Lagberget och Domkyrkan

År 1719 brann Karlstad ner och Domkyrkan flyttade till sin nuvarande plats då Lagberget var ledigt. Området vid Klarälven var vattensjukt och önskan om att få flytta kyrkobyggnaden hade funnits sedan länge. Sedan 1871 finns Stadshotellet ungefär där den förra Domkyrkan var belägen. Dagens Domkyrka, Fredriks kyrka, invigdes 1730. En modell av den gamla Domkyrkan finns att se i Domkyrkans tornrum.